Brannforebygger

 

 

Tilsynspersonell
Det er 1 ledig stilling 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse som brannforebygger i forebyggende avdeling i Tinn brannvesen.

 

Tinn brannvesen er organisert med en beredskaps- og en forebyggende avdeling. Feie- og tilsynstjenesten er organisert under forebyggende avdeling. Det er for tiden 3 brannforebyggere (2 skorsteinsfeiere og 1 tilsynspersonell).

Ledig stillingen som brannforebygger jobber dagtid med arbeidsoppgaver innen brannforebygging, branntilsyn og brannvernopplæring. Stillingen har rollen som varabrannsjef og er med i vaktordningen som overordnet vakt. Oppgaven som kommunal materialforvalter for Sivilforsvaret inngår også i stillingen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre og planlegge branntilsyn med saksbehandling.
 • Drive undervisning i brannvern og samarbeide med virksomheter/kommunen/sentrale myndigheter om det brannforebyggende arbeidet/kampanjer.
 • Gi brannteknisk veiledning og kjenne til branntekniske rapporter.
 • Bruke statistikk og brannårsaker som grunnlag for det brannforebyggende arbeid opp mot risikogrupper, virksomheter, kommunen og andre.
 • Inngå i lederteamet til brannsjef som varabrannsjef.
 • Utføre service og vedlikehold av håndslokkerutstyr.
 • Nær kontakt og oppfølging av feiertjenesten.
 • Delta i vakt turnus som overordnet vakt (vakthavende brannsjef/varabrannsjef).
 • Kommunal materialforvalter for Sivilforsvarets materiell.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Søkere bør ha førerkort kl.C og må ha førerkort klasse B, BE med påstemplet kode 160 (eller skaffe seg dette ved å bekoste det selv innen 6 mnd) og ha fylt 21år.
 • Relevant fagbrev innen et håndverk vil være en fordel.
 • Erfaring fra brannvernarbeid, undervisning og opplæring.
 • Grønt sertifikat for service på slokkeutstyr.
 • Gjennomført forebyggendekurs eller tilsvarende ved Norges brannskole eller villig til å gjennomføre dette.
 • Gjennomført ledelse trinn D eller tilsvarende ved Norges brannskole eller villig til å gjennomføre dette.
 • Utdanning som branningeniør.

Personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i språket norsk.
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsegenskaper.
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Evne til nytenking.
 • Gode datakunnskaper.
 • Praktisk anlagt.

Øvrig kriterier arbeidsgiver søker er:

 • Vi oppfordrer yngre og kvinner til å søke for at ansatte i Tinn brannvesen også skal reflektere alders og kjønnssammensetningen i samfunnet for øvrig.
 • Søker må ha boplikt Tinn kommune.
 • Søkeren må også være fysisk og psykisk skikket for utrykningstjeneste og ha god helseattest samt at det stilles krav om gjennomført fysisk test (arrangeres ved brannstasjonen).

 

Søkere med brannrelatert bakgrunn og som har gjennomført nødvendige kurs for stillingen vil bli foretrukket.

Rjukan brannstasjon er lokalisert til Svadde industriområder og lønn etter gjeldende tariff.

Politiattest, bekreftende attester, vitnemål og godkjent helseattest av ny dato legges ved i søknaden.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til brannsjef tlf.482 75 314 (mellom kl 0800-1500).

Søknadsfrist: 17.03.2023

 

Søk her

 

 

 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Fylke: Vestfold og Telemark
 • Jobbtype: Vikariat
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 17.03.2023
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: RJUKAN
 • Hjemmeside: tinn.kommune.no
 • Adresse: Svaddevegen 148 3660 Rjukan

 

Tinn kommune Brann

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.

Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO`s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service.

Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk samt lokale retningslinjer og reglement.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet og vi arbeider sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Del stillingen

Selskap

Tinn brannvesen

Kontaktinfo

 • Ken Espen Drager
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 995 13 211
 • Tittel: brannsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf.482 75 314 (mellom kl 0800-1500)

Lokasjon

 • Rjukan

Søknadsfrist

Mars 17, 2023