Spesial- / hovedbibliotekar (søknadsfrist 28.11)

Tre ansatte som smiler

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Vil du bidra som spesial-/hovedbibliotekar med å utvikle høyskolens bibliotek?

 

Om stillingen

Vi søker nå ny hovedbibliotekar/spesialbibliotekar til vårt fagbibliotek for studenter, ansatte og kriminalomsorgen for øvrig. Vi ser etter deg som vil være med å videreutvikle biblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling. Vi ønsker at biblioteket skal være et attraktivt samlingssted for ansatte og studenter, der faglitteratur og kunnskapsutvikling står i sentrum.

Om stillingen

Som bibliotekar vil du være sentral i drift og videreutvikling av biblioteket, og samarbeide tett med fagmiljøet ved høyskolen. Du vil få et bredt ansvarsområde og stor selvstendighet i stillingen. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for fellestjenester og fagstøtte.
KRUS er en liten høyskole med store ambisjoner og har som mål å bli institusjonsakkreditert fra 2024. Dette medfører blant annet krav til videreutvikling av biblioteket.

Arbeidsoppgaver

Publikumsbetjening og veiledning med tilhørende bibliotekoppgaver
Oppdatering av bibliotekets hjemmesider
Ansvar for videreutvikling av biblioteket i tråd med utviklingen i UH-sektoren
Undervisning av studenter og ansatte i litteratursøk og referansehåndtering
Bistå med litteratursøk og forskerstøtte
Bistå i spørsmål relatert til (åpen) publisering og synliggjøring av publikasjoner
Superbruker Cristin
Ansvar for arrangementer i biblioteket
Promotere bibliotekets tjenester
Biblioteket har to ansatte, og fordeling av oppgaver i teamet vil gjøres i dialog og ut fra kompetanse og interesseområder.

Utdanning og erfaring

Vi ser etter deg som har relevant erfaring fra bibliotek ved universitet eller høyskole. Du må minimum ha bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende. Masterutdanning er en fordel. Du må ha god digital kompetanse, bl.a. på Oria og Alma. Erfaring med forsknings- og publiseringsprosesser og kjennskap til aktuelle datasystemer vil bli vektlagt. Hvis du i tillegg kjenner til kriminalomsorgens virksomhet og noen av KRUS sine fagområder, er det positivt. Lang og relevant erfaring kan etter vurdering erstatte deler av kravet til utdanning.

Personlige egenskaper

Biblioteket har to ansatte og et bredt ansvarsområde. Det er derfor viktig at du er selvstendig, strukturert og fleksibel. Vi ønsker å videreutvikle biblioteket, og dette vil kreve at du evner å tenke nytt og tar initiativ. Det er nødvendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og at du trives med utstrakt kontakt med studenter og ansatte. Du må identifisere deg med kriminalomsorgens verdier, som er åpenhet, trygghet og nytenking.

Vi tilbyr

en selvstendig stilling i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
sentral plassering midt i Lillestrøm, i nye lokaler med kort avstand til tog og buss
fleksibel arbeidstid, kantineordning, treningsmuligheter og parkering
et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø
gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
fast stilling avlønnet iht til kvalifikasjoner og relevant erfaring etter Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner, i stilling som spesialbibliotekar kode 1515 fra kr 461 300 – 553 500 pr. år eller hovedbibliotekar kode 1077 fra kr 543 500 – kr 604 700 pr. år. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. i stilling som spesialbibliotekar kode pr. år.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Nina Stenvaag Leira på tlf 917 96 061 for nærmere opplysninger om stillingen.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og formidle kompetanse til kriminalomsorgen både i Norge og i utlandet. Vi tilbyr høyskolekandidatutdanning i straffegjennomføring som kvalifiserer for stilling som fengselsbetjent og et påbyggingsstudium som gir graden Bachelor i straffegjennomføring. Vårt kompetansesenter tilbyr flere etter- og videreutdanninger, og vi driver utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet. KRUS har utviklet seg fra etatsskole til å tilby akkrediterte studier i 2012, og vi har nå som mål å bli en institusjonsakkreditert høyskole fra 2024. KRUS har ca. 62 ansatte og holder til sentralt i Lillestrøm. Les mer om oss på www.krus.no.

 

Søknadsfrist 28. november 2021

 

Arbeidsgiver Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kommune Lillestrøm

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Lillestrøm

 

Del stillingen

Selskap

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Lenke til firma

https://www.krus.no/

Kontaktinfo

  • Nina Stenvaag Leira
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf 917 96 061

Lokasjon

  • Lillestrøm

Søknadsfrist

November 28, 2021