Barnevernskonsulent

 

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten i Kongsvinger kommune er organisert i tre avdelinger – mottak og undersøkelse, tiltak, og omsorg – med til sammen 28 medarbeidere. Ledergruppa består av tre avdelingsleder og en enhetsleder.

Det er ledig 100% sykevikariat som barnevernskonsulent i avdeling mottak og undersøkelse med oppstart snarest mulig, vikariatet varer ut året 2023.

Vi ser etter deg som har evne til å gjøre rede for eget verdigrunnlag og holdninger, og den betydning dette har for handlingsvalg og prioriteringer. Du må ha en væremåte som innebærer å opptre med respekt, ydmykhet og raushet som oppleves støttende, også i uforutsigbare situasjoner.

Søknadsfrist: 26.02.2023
Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Barnevernskonsulent
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4615502412

Arbeidsoppgaver

Saksbehandle etter lov om barneverntjenester og til den kvaliteten som er fastsatt
Følge opp og veilede fosterhjem
Delta teamarbeid inkludert saksfordeling og drøfting av saker
Delta aktiv i tjenestens utviklingsarbeid
Bidra i nettverksarbeid og samarbeide med andre instanser
Gi råd, veilede og følge opp barn, unge og deres familier
Ta initiativ til og sette i gang hjelpeprosesser etter behov
Oppmøte i rettsinstanser

Kvalifikasjoner

Sosialfaglig utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
Annen likeverdig utdanning i kombinasjon med relevant praksis kan også søke
Erfaring fra førstelinjetjenesten i barnevernet og fosterhjemsarbeid foretrekkes
Relevant tilleggsutdanning er en fordel
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Kommuniserer på en klar og tillitsskapende måte
Fleksibel, lærevillig og løsningsorientert
Selvstendig og pålitelig med god evne til å prioritere
Er opptatt av å hjelpe andre og bidrar til andres måloppnåelse
Har gode samarbeidsevner, har høy arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø
Opptrer respektfullt, er ydmyk og bevisst på egen innvirkning på miljøet rundt deg

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Faglig sterke, motiverte og nytenkende medarbeidere
Et inspirerende og godt arbeidsmiljø med høy kvalitet
Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende lov- og avtaleverk
Gode pensjons – og forsikringsordninger

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Enheten har leasingbiler til disposisjon, med det må påregnes å bruke egen bil etter behov

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søk på stillingen her.

 

Rådhusplassen 3, 2212 Kongsvinger, Norge

Kontaktinformasjon

Kristin Midtsund
Enhetsleder
414 03 225

Lena Åslie Mathisen
Avdelingsleder mottak og undersøkelse
474 86 903

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Kristin Midtsund
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 414 03 225
  • Lena Åslie Mathisen
  • Tittel: Avdelingsleder mottak og undersøkelse
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 474 86 903

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Februar 26, 2023