BARNEHAGELÆRER 100 % STILLING

 

 

Det er to ledige stillinger for barnehagelærer i Leka barnehage; en fast og ett vikariat. Oppstart i august 2023, eller etter nærmere avtale.

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 

Ansvar og oppgaver

 •  Delta i det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
 • Delta i det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
 • Stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter
 • Samarbeide med kollegaer, og skape et godt arbeids-, leke- og læringsmiljø
 • Samarbeide med foresatte

 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som barnehagelærer, men andre kombinasjoner av fag og pedagogikk kan vurderes
 • Erfaring fra jobb i barnehage
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven § 39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder
 • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse
 • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
 • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000

 

Søknad

 

Mer om oss

Leka barnehage ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø.

Vi benytter mange naturområder i nærheten til turområde, hvor det er muligheter for fine naturopplevelser.

Leka barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen fra åtte måneder til seks år.

Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg, lek, læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

 

Det skal tas hensyn til

 • barnets alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

 

Satsningsområder

 • språk
 • lek
 • kosthold
 • det enkelte barn
 • barns medvirkning
 • fleksible plasser

 

Bredt samarbeid

Foruten samarbeid med foreldre har vi flere områder vi samarbeider med:

 • skole
 • PPT
 • barnevern
 • helsesøster
 • bibliotek
 • lag og foreninger
 • bedrifter
 • privatpersoner

 

Språkkommune

Leka kommune er godkjent som språkkommune, som er et utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving i samsvar med Rammeplan for barnehager.

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for den enkeltes mulighet til å utvikle gode lese – og skriveferdigheter, slik at de lykkes i utdanning, arbeids og samfunnsliv.

Her finner du mer informasjon: Oppvekst og familie

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

 • Ingrid Skogly
 • Tittel: Styrer
 • E-Post: Ingrid.skogly@leka.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Telefon 958 69 147

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Mai 15, 2023