Avdelingsleder for vei, VAR og branntjenester

 

 

Om stillingen

Ved enhet for tekniske tjenester, har vi ledig en 100 % fast stilling som avdelingsleder for vei, VAR og branntjenester. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Avdelingsleder er en av to avdelingsledere innen teknisk enhet og har enhetsleder teknisk som nærmeste leder. Vi står midt opp i en spennende utvikling der du vil få mulighet til å være med i mange spennende utviklingstiltak.

Avdelingsleder har ansvar for å lede og koordinere avdelingen og for å planlegge, samordne og utvikle tjenestene.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for VAR (vann, avløp og renovasjon)
 • Brannsjef med ansvar for drift av brannvesenet.
 • Drift av vei
 • Drift av snøscooterløyper
 • Andre drifts- og utviklingsoppgaver ved enheten

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad fortrinnsvis som VA ingeniør eventuelt annen relevant ingeniørutdannelse.
 • Følgende kurs fra NBSK: BER-3 kurs (fra gammel utdanningsmodell) eventuelt ledelses trinn D (ny modell), forebyggende kurs, eller at søker inngår avtale om gjennomføring av utdanning innen 2 år.
 • Søkere må ha førerkort klasse B.
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne (norsk skriftmål)
 • Har god digital kompetanse og forståelse
 • Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

Andre ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til offentlige prosesser og forvaltning
 • Ønskelig med erfaring fra samfunnssikkerhetsarbeid, forebyggende arbeid, brannteknisk rådgivning eller lignende
 • Førerkort klasse C, og 160 kode (utrykningssertifikat)

Personlige egenskaper

 • Du må være serviceinnstilt og ha en positiv holdning til både publikum/kunder, eksterne samarbeidspartnere og kolleger
 • Arbeider selvstendig, strukturert/systematisk og nøyaktig, samtidig som du evner å arbeide godt i team og på tvers av fagfelt
 • Jobbe målrettet, tenke langsiktig og helhetlig
 • God risikoforståelse.
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Initiativrik og proaktiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lønn etter avtale eller etter gjeldende avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.
 • Flytteutgifter dekkes etter kommunens flyttereglement.

Nærmere opplysninger

 • Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder teknisk Ellen Kalstad (+47) 48 40 91 43
 • Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.
 • Søknadsfrist: 26.03.23
 • Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no
 • Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk stillingen

 

 • Søknadsfrist: 26. mars 2023
 • Arbeidsgiver: Karasjok kommune
 • Kommune: Kárášjohka – Karasjok
 • Omfang: Heltid: Varighet: Fast

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

 • Ellen Kalstad
 • Tittel: enhetsleder teknisk
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: (+47) 48 40 91 43

Lokasjon

 • Karasjok

Søknadsfrist

Mars 26, 2023