Avdelingsleder i familie og oppfølgingsavdeling

 

Familie og oppfølgingsavdelingen følger opp barn som bor hjemme og i familiehjemmene våre. Avdelingen er i vekst og det er ca. 15 stillinger tilknyttet avdelingen. Arbeidstedet er på Haraldsplass sentralt i Bergen.

Avdelingsleder vil ha ansvar for daglig drift av avdelingen, oppfølging og videreutvikling av det faglige arbeidet, veiledning, økonomistyring, personal og HMS arbeid. Avdelingsleder rapporter til daglig leder og er en del av lederteamet.

Kvalifikasjoner:

 • min. 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning fortrinnsvis vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom.
 • Det kan vurderes ansettelse av person med annen relevant grunnutdanning.
  ledererfaring
 • erfaring fra arbeid med barn og unge.
 • videreutdanning innenfor områdene ledelse, veiledning, barnevern eller psykiatri.
 • førerkort klasse B
 • Det er krav om politiattest ved tilsetting.

Vi ønsker en person som har:

 • evne til å kunne ta selvstendige avgjørelser og som tåler å stå i stort arbeidspress med mange utfordrende oppgaver.
 • gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • evne til å arbeide systematisk, selvstendig og resultatorientert
 • god kjennskap til barnevernloven
 • en personlighet med fleksibilitet, gode samarbeidsevner og en ressursfokusert innstilling.
 • godt humør og stort engasjement
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Engasjerte kolleger med høy fagkompetanse og lang erfaring med målgruppen
 • Godt arbeidsmiljø med god oppfølging og veiledning
 • Inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter nærmere avtale.
 • Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

 

Søknadsfrist 14.03.2021

 

ArbeidsgiverHARALDSPLASSBARNEVERN

Stillingstittel Avdelingsleder

Ansettelsesform Fast

 

Spørsmål om stillingen:

Arvid Møll, Leder Haraldsplass Barnevern

Mobil  982 02 438

Grethe Padøy, Rådgiver

Mobil  400 27 273

 

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Barnevern er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, et konsern med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” forplikter til kristen omsorg gjennom respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Nestekjærlighet uttrykkes gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Barnevernet har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, familiehjem, avlastning og ettervern.
Konsernet omsatte i 2020 for mer enn 1,4 mrd. og vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å tilknytte seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Barnevern

Kontaktinfo

 • Arvid Møll
 • Tittel: Leder Haraldsplass Barnevern
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 982 02 438
 • Grethe Padøy
 • Tittel: Rådgiver
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil 400 27 273

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

Mars 14, 2021