Avdelingsleder barneverntjenesten (Søknadsfrist: 10.02)

 

Avdelingsleder i barneverntjenesten

 

Forebyggende barn og unge, Ullensaker kommune

Avdelingsleder for tiltaksteam

Ullensaker barneverntjeneste har per i dag 57 ansatte, og er organisert med enhetsleder og fire avdelingsledere med ansvar for hvert sitt team: mottak og undersøkelse, tiltak, omsorg og ettervern samt familie- og nettverksteam.

Ønsker du en dynamisk hverdag og et godt arbeidsmiljø? Da er dette stedet for deg. Barneverntjenesten har fokus på struktur og internkontroll, og har store ambisjoner for fremtiden. Vi holder høyt faglig nivå og holder oss oppdatert på lover, forskrifter, faglitteratur og forskning. Det er gode muligheter for faglig utvikling, både i form av felles opplæring innad i tjenesten, i samarbeid med andre avdelinger og kurs eller utdanninger eksternt.

Vi har ledig stilling som avdelingsleder for Tiltaksteam.

Arbeidstid: Dagtid, gode fleksitidsordninger
Stillingsstørrelse: 100 %
Lønn: Etter avtale
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Barneverntjenesten
Søknadsfrist: 10.02.2022
Arbeidsgiver: Ullensaker kommune
Stillingstittel: Avdelingsleder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4474679284

Arbeidsoppgaver

Lede og følge opp medarbeidere, gi saksveiledning, utvikle og drifte avdelingen i tråd med tjenestens strategidokument og internkontroll, gjeldende lovverk og utviklingskrav til tjenesten
Bistå enhetsleder med rapportering
Lede avdelingen i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Barnevern- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelor-nivå
Kandidater med relevant mastergrad kan bli foretrukket
Formell lederutdanning eller ledererfaring fra personalledelse/fagledelse
Solid kompetanse og flere års erfaring fra 1. linje i barnevernet
God juridisk kompetanse på aktuelle lovverk
Veilederkompetanse ønskelig
Erfaring fra endrings-, prosjekt- og prosessledelse ønskelig
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper

Du er god på å skape relasjoner til andre og utvikle mennesker rundt deg
Du er systematisk og målrettet med vekt på styring, internkontroll og beslutningsdyktighet
Du har fokus på myndiggjøring og medvirkning i personalgruppa
Du er rask til å tilegne deg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger
Du er initiativrik og klarer å håndtere mange samtidige hendelser
Du er nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftige i fremtiden
Du har lyst til å prege utviklingen av Ullensaker kommune i årene som kommer
Du har evne til å tenke og handle tverrfaglig
Du kommuniserer åpent med omgivelsene både i og utenfor egen organisasjon, og er med på å skape forutsetninger for positiv samfunns- og byutvikling
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Lønnes i SKO 9454, avdelingsleder.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

 

Kontaktinformasjon

Kjersti Lindseth, Enhetsleder
488 88 165
kjersti.lindseth@ullensaker.kommune.no

 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Ullensaker kommune

Kontaktinfo

  • Kjersti Lindseth
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post: kjersti.lindseth@ullensaker.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 488 88 165

Lokasjon

  • Jessheim

Søknadsfrist

Februar 10, 2022