Avdelingsleder 100 % fast stilling- PPT

 

 

Beskrivelse

Er du vår avdelingsleder for PPT i en ny og spennende virksomhet Fredrikstad Pedagogiske senter?

Vi søker etter en engasjert, klok og tydelig avdelingsleder, som brenner for det spesialpedagogiske felte
Ny virksomhet består av virksomheten PPT, Pedagogisk fagteam og avdeling ressursteam med forsterket læringsarena og utadrettet tjenester.
Du liker faglig utviklingsarbeid som har fokus på helhet og sammenheng i tjenestetilbudet til barn og unge ute i
barnehagene og skolene og med andre naturlige samarbeidspartnere.

Vi søker etter en engasjert og mestringsorientert avdelingsleder med en inkluderende lederstil.
Som avdelingsleder forventes du å bidra til videreutvikling av tjenesten med høy kvalitet.
PPT sine hovedoppgaver er individ- og systemrettet arbeid med barn før opplæringspliktig alder,
elever i grunnskolen, og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT bistår også i saker
som gjelder psykososialt miljø, samt organisasjons- og kompetanseutvikling.
Som avdelingsleder av PPT må du være opptatt av barn og unges utviklingsmuligheter.

Som avdelingsleder skal du bidra til at det ytes gode tjenester ved å bygge gode samarbeidende team, skape engasjement og arbeide mot felles mål.
Du vil ha stort handlingsrom som avdelingsleder og det forventes at du jobber selvstendig og strukturert. Videre er du en del av virksomhetens ledergruppe som er viktig for tverrfaglig samarbeid, personlig og faglig utvikling.
Det må regnes med endriger i oppgaver, ansvarsområder og organisasjonsmessige tilpasninger som følge av
kontinuerlig utvikling av tjenesten fremmover.

 

Arbeisoppgaver

 • Faglig, personal og økonomisk/administrativ ledelse og utvikling av PPS.
 • Bistå i individrettet arbeid og kartlegging/utredning etter behov.
 • Utarbeide og videreutvikle systemer som sikrer kvalitet i tjenesten.
 • Legge til rette for tverrfaglig samarbeid.
 • Sikre effektiv og god ressursutnyttelse.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og bakgrunn fra fagfeltet, herunder er det krav om master i pedagogikk, spesialpedaogogikk.
 • eller psykologi, samt testkompetanse.
 • God forvaltningskompetanse.
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ryddig.
 • Stor arbeidkapasitet og arbeidsglede.
 • Utviklingsorientert og kreativ.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Førerkort klasse B.
 • Du må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennened lederstilling i en utviklingsorientert tjeneste.
 • Å lede ett lag med medarbeidere med høy faglig kompetanse.
  Muligheter til å videreutvikle tverrfaglig samarbeid.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonistvilkår.
 • Stillingen kan tiltres etter avtale.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søkandsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
kunngjøringer/ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Spørsmål om innloggingsprosessen kan rettes til Lillian Alfredsen, lbea@fredrikstad.kommune.no eller på tlf 63 30 55 30 eller
Elisabeth Barstad, ebar@fredrikstad.kommune.no eller på tlf 69 30 55 30.

Søknad sendes

Opplysninger og søkere kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli
varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, deres navn, kjønn, alder, poststed og nåværende stillingstittel.

Politi / Tuberulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søk

Søknadsfrist: 16.04.23
Utlyst: 21.03.23
Vår ref: 10298

 

 

Søk her

 

 

Selskap: Fredrikstad kommune
Stilling: Avdelingsleder
Stillingstype: Fast ansatt
Lokasjon: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 

Kontakter

Navn: Solfrid Marie Døhlen
E-post: soldoh@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 94536219

Navn: Guro Tendal
Tittel: virksomhetsleder PPT
E-post: gute@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 90504357
Arbeid: 69 30 55 62

 

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

 

Del stillingen

Selskap

Fredrikstad kommune

Kontaktinfo

 • Guro Tendal
 • Tittel: virksomhetsleder PPT
 • E-Post: gute@fredrikstad.kommune.no
 • Mobil/Tlf: Mobil90504357 Arbeid69 30 55 62
 • Solfrid Marie Døhlen
 • Tittel: soldoh@fredrikstad.kommune.no
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil94536219

Lokasjon

 • Fredrikstad

Søknadsfrist

April 16, 2023