Avdelingsleder 1.-4.trinn

 

Auli skole, Nes kommune

Ønsker du å bidra til barn og unges læring og sosiale utvikling i samarbeid med gode kollegaer? Tenker du at skoleutvikling med barnas læring i sentrum er noe for deg? Da er skoleleder på Auli skole den rette jobben for deg.

Auli skole er en skole i vekst og utbygging. Skolen består i dag av 270 elever og 40 ansatte, men det er forventet en større økning i elevtallet fremover. Med bakgrunn i dette gjennomføres det nå et større ombyggingsprosjekt, og Auli skole vil ha nye og flotte lokaler ferdigstilt i 2025. En ny aktivitetshall tilknyttet skolen ferdigstilles allerede i mars 2023 og utbyggingen vil deretter foregå fortløpende.

Auli skole ligger 15 km unna Årnes sentrum i retning Lillestrøm og har særdeles gode buss- og togforbindelser. Skolen er plassert midt i byggefeltet på Auli og er et naturlig samlingspunkt for lokalmiljøet med gode fasiliteter for aktiviteter i nærmiljøet.

Auli skole kjennetegnes av et profesjonelt læringsmiljø med dyktige og omsorgsfulle kollegaer. Skolen vektlegger elevmedvirkning, både faglig og i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. Implementeringen av fagfornyelsen og læringsmiljøløftet er sentrale i skolens utviklingsarbeid.

Skolens ledergruppe vil bestå av rektor, to avdelingsledere, samt SFO-leder.

Søknadsfrist: 30.01.2023
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Auli
Stillingstittel: Avdelingsleder 1.-4.trinn
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4601089285

Arbeidsoppgaver

 • Auli skole søker en dedikert kollega til skolens ledergruppe. Vi har behov for en avdelingsleder som liker å ha store ansvarsområder med høy grad av autonomi, og samtidig har evnen til å samarbeide godt med ledergruppen og skolens personale.
 • Vår nye kollega bør trives med å jobbe strukturert med ulike administrative oppgaver, samt å delta i pedagogisk utviklingsarbeid ved skolen.
 • Stillingen som avdelingsleder har mange spennende oppgaver med stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag.

Noen av hovedoppgavene er som følger:

 • Ansvar for 1.-4. trinn, herunder oppfølging av elever og det pedagogiske arbeidet på trinnet
 • Arbeid med skolens psykososiale miljø
 • Delta i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • Samarbeid med eksterne instanser og foreldre
 • Personalansvar og ledelse
 • Vikarorganisering
 • Oppfølging og analysearbeid av undersøkelser og elevkartlegging
 • Arbeid i skolens økonomi- og administrasjonssystemer

Administrative oppgaver

 • Stillingen tillegges per nå ca. 50% undervisningsoppgaver. Stillingsprosenten tilknyttet rollen som avdelingsleder kan økes i takt med økende elevtall.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå og godkjent undervisningskompetanse
 • Erfaring og/eller kompetanse fra arbeid med begynneropplæringen er ønskelig
 • Det er et ønske om skolelederutdanning. Søkere som ikke har skolelederutdanning må påregne å gjennomføre dette
 • Gode muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Ihht. opplæringsloven §- 10-9.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en selvstendig medarbeider som kan jobbe strukturert og systematisk
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Du må like å jobbe i team, og ha et ønske om å bidra til skolens utviklingsarbeid
 • Du er en leder med et inkluderende og positivt elevsyn, og bygger gode relasjoner
 • Vi trives med hyggelige medarbeidere som har et godt og smittende humør

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et faglig dyktig og hyggelig kollegium
 • Lønn etter avtal
 • Gode forsikrings – og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.
Attester og vitnemål lastes opp i søkerprosessen.
Originale attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søk på stillingen her.

 

Auli skole, Lyngvegen 16, 1929 Auli, Norge

Kontaktinformasjon

Joakim Westerbakk, Rektor
917 76 147

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

 • Joakim Westerbakk
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 917 76 147

Lokasjon

 • Auli

Søknadsfrist

Januar 30, 2023