Vil du være med på å utvikle og drive Hattfjelldal skole?

 

Hattfjelldal kommune har ledig et vikariat som assisterende rektor i 60% stilling + 40% undervisningsstilling fra og med snarest til og med 31.08.2023. Vi trenger deg som er løsningsorientert, opptatt av kvalitet og liker å jobbe i team.

Stillingen som assisterende rektor har rektor ved Hattfjelldal skole som sin nærmeste overordnede, og vil sammen med rektor og teamledere utgjøre skolens lederteam.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli ytterligere behov undervisningsressurs.

 

Arbeidsoppgaver som ass. rektor:

 • Bidra aktivt til ledelse og administrasjon ved skolen.
 • Være stedfortreder for rektor ved behov.
 • Delta aktivt i kommunens arbeid med utvikling av ledelse/lederskap.
 • Utføre arbeidsoppgavene som i dag er tillagt teamleder for team 3 ved skolen.
 • Ivareta ledelse og administrasjon av grunnskoleopplæring for voksne i samarbeid med
 • voksenopplæringen.
 • Ivareta administrasjon og koordinering av arbeidet med elever som er bosatte flyktninger.
  Detaljert stillingsbeskrivelse vil bli utarbeidet i forbindelse med tilsetting.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for grunnskolen.
 • Utdanning eller erfaring i ledelse fra skoleverket eller andre offentlige virksomheter.

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt ved ansettelse, og at aktuelle søkere må påregne å bli innkalt til intervju.

I henhold til opplæringslova § 10-9 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Alle søker tas med på offentlig søkerliste, jf. offentliglova § 3, jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Spørsmål om stillingen rettes til rektor ved Hattfjelldal skole Ann-Elen S. Olsen på tlf. 75 18 48 83, mobil 90 10 54 26 eller på e-post: ann.elen.saeterstad.olsen@hattfjelldal.kommune.no, eller til konst. kommunalsjef for Oppvekst- og kultur Lisbeth Krutnes på tlf. 75 18 48 20, mobil 91 57 39 58 eller på e-post: lisbeth.krutnes@hattfjelldal.kommune.no.

 

Søk på stilling – Søknadsfrist: 12.03.2023

 

Søknad med CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8692 Hattfjelldal.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

 

Ann-Elen Sæterstad Olsen
Rektovre Aarborten skuvle/Rektor Hattfjelldal Skole
Telefon 75 18 48 83

Lisbeth Krutnes
Tjïelten Byjjenimmie jih Kultuvrh-åejvie/Kommunalsjef Oppvekst og kultur
Telefon 75 18 48 20
Mobil 91 57 39 58

Del stillingen

Selskap

Hattfjelldal kommune

Kontaktinfo

 • Ann-Elen Sæterstad Olsen
 • Tittel: Rektovre Aarborten skuvle/Rektor Hattfjelldal Skole
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon 75 18 48 83
 • Lisbeth Krutnes
 • Tittel: Tjïelten Byjjenimmie jih Kultuvrh-åejvie/Kommunalsjef Oppvekst og kultur
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon 75 18 48 20 Mobil 91 57 39 58

Lokasjon

 • Hattfjelldal

Søknadsfrist

Mars 12, 2023