En spennende stilling i en av Norges mest eksotiske kommuner

Assisterende kommunedirektør

 

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen

Karasjok kommune etablerer fra 1. september en ny administrativ organisering og søker i den forbindelse etter assisterende kommunedirektør. Assisterende kommunedirektør vil inngå i strategisk ledergruppe sammen med kommunedirektør og prosjektleder for «Framtidens Karasjok».

I oppstarten vil målrettet arbeid med etablering og oppfølging av kommuneorganisasjonen vil være sentralt. Betydelige ressurser er satt inn for å utvikle og omstille kommunen. Tiltak og prosjekter som skal styrke økonomistyringen, øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene, utvikle organisasjonen er under planlegging og iverksetting gjennom «Framtidens Karasjok». «Fremtidens Karasjok» er et endringsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Karasjok kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal gå over 8 år.

Karasjok kommune er i ferd med å snu en negativ økonomisk utivkling og har spennede planer for utvikling av kommunen for framtiden.

Arbeidsoppgaver
Assisterende kommunedirektør vil ha følgende ansvar og oppgaver:

 • bidra til utvikling og levering av tjenester i samspill med innbyggere ut fra tilgjengelige ressurser.
 • bidra til å videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte og myndiggjorte enhetshetsledere og medarbeidere.
 • ha det daglige oppfølgingsansvar for enhetene når det gjelder faglige, økonomiske og personalmessige forhold.
 • både bidra til målrettet utvikling av kommunens tjenestetilbud og til helhetlig kommuneutvikling generelt i tråd med kommunens vedtatte mål og strategier
 • arbeide for et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Du har høyskole/universitetsutdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har ledererfaring og god kjennskap til kommunal forvaltning, økonomistyring, omstilling og tjenesteyting.
 • Personlig egenskaper som engasjement, struktur og evne til gjennomføring vil være grunnleggende.
 • Du må ha svært gode kommunikasjonsevner og være trygg og tydelig i egen rolle.
 • Du må være flink med folk, like å jobbe tett på drift, samt evne å være motivator for ansatte og ledere.
 • Videre vil du ha en avgjørende rolle som kontaktpunkt og pådriver for samhandlingen mellom ulike deler av organisasjonen, ressursmiljøer og andre som jobber med drift og utvikling av Karasjok kommune.
 • Du håndterer fleksibilitet og systematikk i de prosessene som skal gjennomføres, uten å miste visjon og målsettinger av syne.

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.

Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Kommunedirektør Kurt Maurstad på tlf. 92 02 68 73 eller rådgiver i KS-konsulent Olve Molvik på tlf. 90 02 93 64. Alle henvendelser til rådgiver behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 28.08.2020.

 

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Søknadsfrist 28. august 2020

 

Arbeidsgiver Karasjok kommune
Kommune Kárášjohka-Karasjok

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Karasjok kommune

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

 • Kurt Maurstad
 • Tittel: Kommunedirketør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 92 02 68 73
 • Olve Molvik
 • Tittel: Rådgiver i KS-konsulent
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90 02 93 64

Lokasjon

 • Karasjok

Søknadsfrist

August 28, 2020