Ønsker du å bli vår nye arkivleder i Nordland politidistrikt?

 

Vi har ledig en fast stilling som arkivleder i Stab for virksomhetsstyring. Vi søker etter en selvstendig person som vil få en viktig funksjon og spennende stilling i Nordland
politidistrikt. Som arkivleder vil du få ansvar for arkivtjenesten, samt være fagansvarlig innen dokumentforvaltning og dokumentsikkerhet. Nordland politidistrikt bruker WebSak som saks- og arkivsystem.

Stab for virksomhetsstyring skal bistå politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene i politidistriktet (planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering). Staben skal videre på vegne av politimesteren kontrollere at driftsenhetene utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer og i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Stab for virksomhetsstyring har en bredt sammensatt oppgaveportefølje. I staben jobber medarbeidere som har fag- og premissgiveransvar innenfor følgende områder:
Økonomi, eiendomsforvaltning, anskaffelser og materiell, arkiv og dokumentforvaltning, strategisk analyse, innføring av nye arbeidsmetoder, IKT-rådgiving og sikkerhetsledelse. Arkiv og dokumentforvaltning består for tiden av 4 stillinger, og arkivleder er faglig leder for medarbeiderne.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig ansvarlig og ledelse av arkivtjenesten i Nordland politidistrikt
 • Ansvarlig for å utvikle internkontroll, med rutiner og prosedyrer innen arkivfeltet i samsvar med gjeldende lovverk
 • Vedlikeholde arkivplan
 • Styrke arkivforståelsen i virksomheten og lage gode systemer for opplæring og veiledning
 • Føre kontroll med og følge opp arkiver og arkivlokaler
 • Rapportere, evaluere og forbedre arkivtjenesten
 • Ansvar for forvaltningen av alle typer arkivmateriale fra alle virksomhetsområder
 • Øvrige oppgaver som faller inn under stillingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Nødvendig

 • Arkivfaglig eller annen relevant bachelor fra høgskole/universitet. Lengre erfaring fra arkivfaglige arbeidsoppgaver og/eller avansert saksbehandling i større offentlig eller privat virksomhet kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra arkivtjeneste innenfor offentlig forvaltning eller større privat virksomhet.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både norsk og engelsk
 • God systemforståelse og kunnskap innenfor elektronisk arkiv- og dokumentbehandling, samt generell god IKT kunnskap

Ønsket:

 • Arbeidsledererfaring
 • Kunnskap om forvaltnings- og offentlighetsloven
 • Erfaring med dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG jf. Sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Ryddig, strukturert og utviklingsorientert
 • Brukerorientert og serviceinnstilt
 • Evne til å samle, motivere og inspirere medarbeidere og kolleger
 • Evne til å tenke helhetlig og samtidig ha øye for detaljer
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Gjenspeile politiets verdier som respekt, modig, helhetsorientert og tett på

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
Stillingen lønnes som arkivleder (SKO 1072) i lønnstrinn 64-70, kr 575 600 – 643 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

 

Søknadsfrist: 24.01.2021

 

Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt
Sted: Bodø
Stillingstittel: Ønsker du å bli vår nye arkivleder i Nordland politidistrikt?
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast stilling
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4319675785
Stillinger: 1
Arbeidssted Gidsken Jakobsens vei 14, 8008 Bodø

 

Kontaktinformasjon

Anita Eriksen, Avdelingsdirektør Stab for Virksomhetsstyring
755 45906  957 07733
Anita.eriksen@politiet.no

 

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 660 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.

Med bakgrunn i personalpolitiske mål i Staten om at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer Nordland politidistrikt kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i cvèn, kvinner, søkere med innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved intervju må bekreftede kopier av vitnemål, attester og lignende medbringes. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr off.l. § 25.

 

Opplev Bodø by night | Bodø i Vinden

 

Del stillingen

Selskap

Politiet

Lenke til firma

https://www.politiet.no/

Kontaktinfo

 • Anita Eriksen
 • Tittel: Avdelingsdirektør Stab for Virksomhetsstyring
 • E-Post: Anita.eriksen@politiet.no
 • Mobil/Tlf: 755 45906 957 07733

Lokasjon

 • Bodø

Søknadsfrist

Januar 24, 2021