Ønsker du å være en del av Forsvarets oppbygging i Finnmark?

Leder for Forsvarsbyggs drift av Garnisone i Porsanger og Vest-Finnmark

 

Finnmark landforsvars oppbygging er en stor og viktig satsning for Forsvaret, med en investeringsramme på 1,5 mrd. Forsvarsbyggs arenaleder på Porsangmoen har en sentral rolle i denne utviklinga. Sammen med Forsvarets ledelse og brukerne i leiren har arenalederen ansvaret for driften av Forsvarets anlegg på både Porsangmoen og Banak, samt øvrig eiendom, bygg og anlegg i Vest-Finnmark.

Arenaleder har direkte ansvar for driftsleveransen lokalt, og skal sørge for at denne løses innenfor fastsatte rammer, målsettinger, lover og regler. Arenaleder er lokal avdelingsleder, og har personalansvar for driftspersonellet (driftsplanleggere og driftsteknikere) – for tiden 12 personer.

Arenaleder ved Porsangmoen og Banak skal gjennom god dialog med Forsvaret finne de beste løsningene for Forsvaret og Forsvarsbygg. Arenaleder skal være det samlende knutepunktet for all aktivitet og informasjonsflyt mellom brukerne og Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg ser etter en trygg og tydelig leder, som kan bidra til god drift og utvikling av arenaen.
Stillinga som arenaleder er underlagt leder drift, som har direkte ansvar for driftsleveransen i hele regionen.

Forsvarsbygg ligger under vilkårene i offentlighetsloven – særlig offentliglova § 25.
Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

Lede og samordne alle Forsvarsbygg sine aktiviteter, slik at tjenestene leveres effektivt og med riktig kvalitet. Initiere nødvendig kontakt og samarbeid i formelle og uformelle fora med enheter internt i Forsvarsbygg
Lede prosesser for planlegging og gjennomføring av alle tiltak som utføres med egne og innleide ressurser, innenfor de budsjettrammer som er gitt.
Initiere til kontinuerlig dialog med Forsvarets ledelse i området.
Planlegge, lede og gjennomføre arenateammøte for koordinering av Forsvarsbyggs ulike avdelinger på arenaen
Sørge for at Forsvarsbygg ivaretar lokalt lederskap på vegne av hele Forsvarsbygg, samt tar vare på sin rolle som vertskap, og er Forsvarets viktigste lokale kontaktpunkt i området.
Budsjettansvar for egen enhet, og resultatansvar for eget timeregnskap for arbeid utført under tilleggs- og forsyningsavtaler, samt vedlikeholdsarbeid
Personalansvar for ansatte i egen enhet, med oppfølging/utvikling av medarbeidere.
Proaktivt og på anmodning bidra med råd og rettledning mot ulike byggeprosjekt.

Kvalifikasjoner

Ledererfaring
Minimum 2 års høyere utdannelse (gjerne teknisk), alternativt teknisk fagskole
Kjennskap til eiendomsforvaltning
Prosjektledererfaring er ønskelig
God kjennskap til bruk av økonomistyringsverktøy, for eksempel Agresso
Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
Førerkort klasse B
Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå Hemmelig

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må evne å ta avgjørelser og ha god gjennomføringsevne. Videre ser vi for oss at du er strukturert og har en ryddig og representativ adferd. Du må også ha evne til å tenke helhet og kunne gjøre gode prioriteringer, samtidig som at du må være åpen for endringer.

Vi tilbyr

Lønn som ingeniør/overingeniør (kode 1083/1087) fra kr 643 000,- til kr 726 400,- (ltr 70 – 76).
Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner
Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
Godt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Bedriftshelsetjeneste

 

Søknadsfrist: 11.04.2021

 

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg
Sted: Porsangmoen
Stillingstittel: Arenaleder Porsangmoen
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4364754601

Porsangmoen leir, 9709 Porsangmoen, Norge

 

Kontaktinformasjon

Erlend Kroken, Regional KAM
970 49 039

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

 

 

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Porsangmoen

Søknadsfrist

April 11, 2021