OM OSS

Yrkesfokus AS er en Bergensbasert bedrift, lokalisert på Nesttun, med arbeidsområde som innbefatter utlysning av alle type stillinger elektronisk, primært stillinger med behov for bredere eksponering enn kun lokalt. Utlysing skjer via to portaler, www.yrkesfokus.no, der alle typer stillinger, uansett sektor, kan lyses ut og www.offentligyrke.no, med fokus på offentlige stillinger, i kommunal og statlig sektor.

Erfaringsbakgrunn innebærer blant annet arbeid med utlysing av kommunale og fylkeskommunale stillinger, siden 2009 og før den tid,  i tidsrommet 2001 til 2008, arbeid med den kommersielle delen av NRK Tekst-tv, deriblant utlysing av ledige stillinger. Etter å ha erfart over tid at sosiale medier, med blant annet målrettet annonsering via Facebook, har gitt kunder oppsiktsvekkende gode resultater, vil den type annonsering ha en sentral posisjon for Yrkesfokus AS.

I tillegg er målet å være i forkant og ha mulighet til å tilby kunder nye løsninger, når de dukker opp. (Ofte kommer ideer til nye løsninger fra våre kunder)

Som navnet sier, “Yrkesfokus”, så er vårt fokus at både vi, våre kunder og jobbsøkere skal ha utbytte av samarbeidet, som skal resultere i at gode kandidater finner de rette stillingene.

Siste stillinger

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Tvedestrand Legesenter (0 -hjemmel) (Søknadsfrist 22.10.2023)

Tvedestrand kommune

Storsteigen videregående skole – Undervisningsstilling innen landbruksfag vektlagt planteproduksjon for fjellandbruket (søknadsfrist 10.10.2023)

Innlandet fylkeskommune

Driftsleiar bygg Eigedomsavdelinga (Søknadsfrist 11.10.2023)

Gloppen kommune

Bruk denne med overskrift: Miljøarbeidere og Miljøterapeuter (søknadsfrist snarest)

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Yrkesfokus AS, Nybøvegen 14, 5221 Nesttun

55 22 05 55

post@yrkesfokus.no