Diakon 100 % fast til Kvæfjord kirkelige fellesråd

 

Kvæfjord Kirkelige Fellesråd

Kirkeveien 15, 9475 Borkenes

Vi søker en engasjert diakon som kan lede og videreutvikle det diakonale arbeidet i menigheten.

Arbeidsoppgaver:

* Lede og utvikle menighetens diakonitjeneste

* Ansvar for å revidere lokal plan for diakoni i samråd med diakoniutvalg og menighetsråd

* Rekruttere og følge opp frivillige diakonimedarbeidere

* Skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike aldersgrupper og livsfaser

* Bidra i trosopplæringen og konfirmantarbeidet

* Følge opp arbeidet med mandagsklubben for mennesker med utviklingshemming

* Gjennomføre besøkstjenester/ sjelesorgsamtaler

* Liturgiske oppgaver ved enkelte gudstjenester

* Gjennomføre enkelte begravelser

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning som diakon

Annen relevant 3-årig høgskoleutdanning innenfor fagfelt som helse, oppvekst eller sosialfag, samt relevant arbeidserfaring kan vurderes.

Personlige egenskaper:

Ansvarsfull, selvstendig, ryddig og strukturert

Gode samarbeids og kommunikasjonsevner

Engasjement for det som skjer i kirka

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges

Øvrige vilkår og informasjon:

* Krav om medlemsskap i Den norske kirke

* Politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Trossamfunnsloven §20

* Noe ettermiddags og kveldsarbeid må påberegnes

* Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor

* Forsikrings og pensjonsordning i KLP. Pliktig medlemsskap med 2 % trekk i brutto lønn.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Kvæfjord Kirkelige Fellesråd

Adresse

Kirkeveien 15, 9475 Borkenes

Hjemmeside Kvæfjord menighet – Kvæfjord menighet (kirken.no)

Kvæfjord kirkelige fellesråd har 2 kirker i soknet, Kvæfjord kirke og Langvassbukt kirke. Det er ca.3000 innbyggere i kommunen hvorav ca 1900 av disse er tilknyttet menigheten.

Staben består av sokneprest, kantor, kirkeverge som har kontorfellesskap i menighetshuset sammen med diakon. I tillegg har vi 2 kirketjenere.

Kvæfjord kirkelige fellesråd tilhører Trondenes prosti som har hovedkontor i Harstad. Det er nær forbindelse med de øvrige menighetene i prostiet og det er etablert flere samarbeidsarena mellom disse.

Menighetens motto er : “Kvæfjord menighet-sammen i tro, håp og kjørlighet”. Dette danner utgangspunktet for menighetens planer.

Om stillingen

Stillingstittel: Sognediakon

Antall stillinger: 1

Oppstart 2. oktober 2023

Ansettelsesform Fast

Heltid/deltid Heltid

Sektor Offentlig

Arbeidsdager Ukedager

Arbeidstid Dagtid

Søk på stillingen:

kirkeverge@kvafjord.kirken.no

 

Søknadsfrist 14. juli 2023

 

Kontaktperson for stillingen

Eli-Annie Marthinussen, Kirkeverge

922 17 310

kirkeverge@kvafjord.kirken.no

 

Del stillingen

Selskap

Kvæfjord Kirkelige Fellesråd

Kategorier

diakonsognediakon

Kontaktinfo

  • Eli-Annie Marthinussen
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 922 17 310

Lokasjon

  • Borkenes

Søknadsfrist

Juli 14, 2023