3 x 100% fast stilling som fagarbeider/assistent ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole

 

Sterkt ønske om å arbeide med barn og unge?

Da håper vi du søker hos oss!

Vi søker tre barne- og ungdomsarbeidere/assistenter som vil være en del av oss ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole inkl. SFO. Vi ønsker deg som vil jobbe aktivt for at den enkelte elev skal oppleve mestring, læring og trivsel, skape gode relasjoner og som vektlegger samarbeid og godt arbeidsmiljø.

Stillingen er ledig fra og med 01.08.2023.

Menn oppfordres til å søke, da det er behov for minst en mannlig ansatt fagarbeider/assistent ved BBU for at vi skal klare å ivareta de nødvendige oppgaver.

Brønnøysund barne- og ungdomsskole

Brønnøysund barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole med ca. 320 elever og 60 ansatte. Vi ligger nært bysentrum, men har likevel flotte uteområder med turstier, nærmiljøanlegg, skog og naturlekeplass rett utenfor skoledøra. Avstand til strandkant er under 100m. Dette legger godt til rette for fysisk aktiv læring, praktisk tilnærming i undervisning i alle fag. Vi er opptatt av å se hele eleven og ønsker å ha en god balanse mellom digitale og analoge verktøy i undervisningen.

Arbeidsoppgaver

Tett oppfølging av enkeltelever i spesialpedagogiske tiltak
Oppfølging i garderobesituasjoner på alle trinn.
Oppfølging i, for eksempel toalettsituasjoner på alle trinn.
Planlegge og gjennomføre aktiviteter selvstendig og i samarbeid med arbeidslag.
Inngå i arbeidsplan på skolens SFO
Være til støtte for elever i kroppsøvingstimer inklusive svømmeundervisning.
Bidra til trivsel, trygghet og læring for elever.
Aktivt følge opp, både enkeltelever og hele grupper av elever i friminutt.
Aktivt følge opp elever med ulike atferdsutfordringer.
Med bakgrunn i plan, aktivt støtte elever med ekstra behov i undervisningssituasjoner.
Være med på å leve opp til BBUs valgspråk: Godt å være, mye å lære.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning, eller personlige egenskaper som veier opp for manglende utdanning.
Erfaring fra arbeid med elever med adferdsutfordringer er ønskelig.

Personlige egenskaper

Du har gode mellommenneskelige ferdigheter.
Du har evne til å være en trygg og tydelig voksen i møte med elever.
Du har evne til å jobbe selvstendig og i et arbeidslag.
Du er god til å kommunisere.
Du har pågangsmot i en hektisk og noe uforutsigbar hverdag.
Du er fleksibel og stabil i forhold til tilstedeværelse.
Du håndterer uforutsette hendelser og har evne til å omstille deg.
Du er fysisk robust og sterk nok til å delta i barns lek på alle trinn.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med oss!

Rektor Ola Morten Moe ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole på tlf. 905 29 252

Avdelingsleder Linn Almendingen på tlf. 913 64 573

Vi tilbyr

Gode arbeidsforhold og engasjerte medarbeidere
Allsidige arbeidsoppgaver
Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
Faglig og personlig utvikling
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generell info

Det er viktig at du legger ved attester fra tidligere arbeid, fagbrev og vitnemål i søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon dersom du blir innkalt. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Dersom du får tilbud om stillingen, må gyldig politiattest fremvises til leder/tjenestested før tiltredelse. jf. Opplæringsloven § 10-9. Legges ikke ved i søknaden.

Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og gjeldende tariffavtale. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen.

Vi mener mangfold er en styrke og ønsker medarbeidere med ulik livserfaring og perspektiv for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste jf. Offentlighetsloven § 25 selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette blir du i så fall varslet om.

 

Søk på stillingene her.

 

Søknadsfrist 27. juli 2023

Arbeidsgiver Brønnøy kommune

Kommune Brønnøy

Omfang Heltid (3 stillinger)

Varighet Fast

Arbeidssted Rådhuset, 8905 Brønnøysund

 

Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland i vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7800 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr et unikt friluftsliv med verdensarvøya Vega kun en liten båttur unna og lange fjellturer i nasjonalparkene Lomsdal-Visten eller Børgefjell. Brønnøy og omegn kan for øvrig by på et godt havfiske, unike fiskevann og lakseførende elver. I regionsentret Brønnøysund kan du nyte mat i verdensklasse på flere av byens etter hvert godt utbygde restauranttilbud.

Vi har et rikt kulturliv – enten du er aktiv utøver selv eller bare ønsker å nyte sådan. Et godt lag- og foreningsliv og fritidsaktiviteter finnes i rikt monn for både ung og voksen. Vi har videregående skole, desentralisert grunnskole og flere barnehager. Et næringsliv som blomstrer og som har spennende planer for fremtiden.

Velkommen som søker på jobb hos oss!

Del stillingen

Selskap

Brønnøy kommune

Kontaktinfo

  • Ola Morten Moe
  • Tittel: Rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 90 52 92 52 / 75 01 22 02
  • Linn Almendingen
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Tlf. 913 64 573

Lokasjon

  • Brønnøysund

Søknadsfrist

Juli 27, 2023