Logoped

 

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga

 • Logopeden har oppgåver innan heile fagfeltet og i alle aldersgrupper.
 • Direkte arbeid, indirekte arbeid og systemretta arbeid.
 • Samarbeid med barnehagar, skular, helsevesen og helseinstitusjonane i Ullensvang kommune.

Kvalifikasjonar for stillinga

 • Det er krav om master i logopedi.
 • Gode norskkunnskapar både muntleg og skriftleg er ein føresetnad.

Andre krav

 • Søkjar må kunne bruka eigen bil i tenesta.

Personlege eigenskapar

 • God samarbeidsevne
 • Evne til å arbeide fleksibelt, målretta og løysingsorientert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team

Vi kan tilby

 • Kurs, opplæring og sertifisering etter kontoret sine behov.
  Lønsvilkår
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtale.
 • Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.

 

For nærare opplysningar om stillinga – ta kontakt med verksemdsleiar fagleiar Hanne Nilssen Opedal, tlf 97558695, e-post: hanne.nilssen.opedal@ullensvang.kommune.no.

Den som vert tilsett må levera politiattest.

 

Søk på stillinga her.

 

Fylke: Vestland

Jobbtype: Vikariat

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 08.03.2023

 

Arbeidsstad: Ullensvang kommune

 

Kontaktpersonar: Eva Wiberg

mob: +47 90 59 05 98

 

Heimeside: ullensvang.kommune.no

Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune PPT og Logopedkontor

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Eva Wiberg
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 90 59 05 98

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

Mars 8, 2023