Ledig 100% vikariat sykepleier

 

 

Bli en del av et godt sykepleiefaglig miljø med vakter i sykepleierteam.

Ved Nes sykehjem jobber vi med å finne gode løsninger for hvordan sykepleietjenesten skal være organisert i fremtiden.

Vi vil sikre rett kompetanse, til riktig arbeidsoppgave.
Hos oss får du mulighet til å samarbeide i team på tvers av avdelingene på sykehjemmet, og du vil i enkelte vakter være en del av et sykepleieteam bestående av 3 sykepleiere. Dette teamet har da sykepleieansvar for sykehjemmet. Du vi få brukt din kompetanse som sykepleier på bl.a palliasjon, KAD, IV-behandling, blodprøvetaking, smertepumper, demens, somatikk m.m.

Vi vil sikre at du får nødvendig faglig utvikling og kompetanseheving.
Hver 6.uke er det fagdager med sykepleiere på hele sykehjemmet. Det er avsatt tid i egen turnus for selvstendig kompetanseheving, og mulighet for hospitering på andre avdelinger på sykehjemmet og legevakt.

Nes sykehjem avdeling 3B Somatisk består av to grupper med 15 og 10 pasienter på hver gruppe. 20 langtidsplasser, og 5 korttid/rullering.

Miljøet i avdelingen kan beskrives som faglig og sosialt.
Vi har ledig 1x100 % vikariat i perioden 01.06.2023-01.12.2023

Vi har rekrutteringstilskudd til sykepleiere på 30.000,- utover tariff.

Sykepleiestudenter i tredje studieår oppfordres til å søke

 

 • Søknadsfrist: 11.06.2023
 • Arbeidsgiver: Nes kommune
 • Sted: Årnes
 • Stillingstittel: Vakant sykepleierstilling 100%
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4665736206

 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres etter gjeldende krav og retningslinjer
 • Dokumentere og rapportere
 • Kontakt med pårørende og andre samarbeidspartnere (som f.eks. palliativt team, legevakt, spesialisthelsetjenesten, fysio/ergo)
 • Iverksette og påse at tiltak, oppfølging og dokumentasjon er faglig forsvarlig
 • Sykepleieteam på ansvarsvakter
 • Bruk av medisinsk-teknisk utstyr

 

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med erfaring innen demens, rus/psykiatri og korttidspasienter, men vi ønsker også at nyutdannede søker
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig – bestått norskprøve B2

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder.

 

Personlige egenskaper

 • Ryddig, strukturert og systematisk
 • Gode samarbeidsevner, og engasjert i jobben
 • Gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Fleksibel og positiv innstilling
 • Kan takle uforutsigbare hverdager
 • Evne og interesse for utvikling av tjenesten

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariff, og kr 30.000 i rekrutteringstillegg utover tariff som sykepleierutdannet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Kompetanseheving: fagdager med sykepleiere på hele sykehjemmet hver 6.uke. Avsatt tid i egen turnus for selvstendig kompetanseheving
 • Hospitering på andre avdelinger på sykehjemmet og legevakt

 

Annet

Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen, kopi tas med ved et eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

Hagaskogvegen 19, 2150 Årnes, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Merethe Carlsen Søgård
Avdelingsleder
Telefon:66 10 46 20

 
Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.

Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

 • Merethe Carlsen Søgård
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 66 10 46 20

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Juni 11, 2023