Inntil 100% trosopplærer/kateket/menighetspedagog 25% barnehagelærer 50% sekretær

 

 

Risør kirkelige fellesråd har følgende ledige stillinger;
Inntil 100% trosopplærer/kateket/menighetspedagog
25% barnehagelærer
50% sekretær
Stillingene kan kombineres.

Risør er en sjarmerende liten sørlandsby. Kommunen har i underkant av 7.000 innbyggere. Risør har satset spesielt på kunst og kultur. Det er et variert og godt kulturtilbud i byen og det arrangeres hvert år flere festivaler. I kommunen er det 3 kirker og 2 menighetshus.

 

 

Trosopplærer/kateket/menighetspedagog inntil 100%

 

Hovedarbeidssted vil være kirkene og menighetshusene i kommunen.
Trosopplærer har kontorplass både i Risør og Søndeled.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta i og videreutvikle menighetenes trosopplæringsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre menighetenes trosopplæringsarbeid
 • Ajourføre menighetenes «Plan for trosopplæring» og rapportering til bispedømme

For stillingen ønsker vi en person med:

Relevant utdanning og/eller erfaring
Evner og engasjement til å formidle kristen tro og kristne verdier
Erfaring fra kristent barnearbeid i menighet eller organisasjon
Gode samarbeidsevner

Stillingen krever en del helge- og kveldsarbeid.
Søker må kunne disponere bil.

 

 

Barnehagelærer 25%

 

Hovedarbeidssted er Frydendal menighetshus.
Arbeidsoppgaver er administrasjon og drift av Åpen barnehage

For stillingen ønsker vi en person med:

 • Utdannelse som barnehagelærer eller pedagog
 • Gode samarbeidsevner

 

 

Sekretær 50%

 

Hovedarbeidssted er kirkekontoret i Kirkegata 1 i sentrum av Risør.
Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Generelle kontor- og sentralbordfunksjoner
 • Lage Risør og Søndeled menighetsblad i samarbeid med andre ansatte
 • Ansvar for å ajourføre menighetens sider på internett
 • Sekretær for Risør menighetsråd og sokneprest

For stillingen ønsker vi en person med:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt kjent med bruk av ulike dataprogram
 • Må være innstilt på å yte god service
 • Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid

 

Annet

Vi søker etter personer som er

 • Samarbeidsvillige, pålitelige, ryddige og nøyaktige.
 • De som tilsettes må ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig. Egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.
 • Stillingene krever medlemskap i Den Norske Kirke.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid.
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Lønn etter KA’s tariffavtale.

Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkeverge i Risør Bjørn Hasselgård, mobil 900 86 911.
Søknad med CV sendes via kirkejobb.no, ev. på mail til:bjorn@risor.kirken.no

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Hasselgård, Kirkeverge, 90086911

Arbeidssted

Kirkegata 1
4950 Risør

 • Arbeidsgiver: Risør kirkelige fellesråd
 • Referansenr.: 4652689474
 • Stillingsprosent: 100, 50, 25%
 • Fast
 • Søknadsfrist: 26.05.2023

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Risør kirkelige fellesråd
Hjemmeside: http://www.risor.kirken.no/index.phtml

Risør er kjent som den hvite by ved Skagerak. Byen er en av Nordens best bevarte trehusbyer. Kommunen har i underkant av 7.000 innbyggere. Risør har satset spesielt på kunst og kultur. Det er et variert og godt kulturtilbud i byen og det arrangeres hvert år flere festivaler. I kommunen har vi to sokn og tre kirker. Risør kirke er en barokkirke fra 1647. Frydendal kirke er bygd i nygotisk stil i 1879. Her er det også et menighetshus som var ferdig i 1992. Søndeled kirke er en middelalderkirke påbegynt ca. 1150. På Søndeled er det også et menighetshus.

I kommunen er det fem gravlunder. Ved Frydendal og Søndeled kirker er det kirkegård like ved siden av kirkene. I Risør sentrum ligger Risør kirke noen hundre meter fra gravlunden. I tillegg er det en gravlund på Sandnes, og en på Gjernes (Nestesvåg).

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Inntil 100% trosopplærer/kateket/menighetspedagog 25% barnehagelærer 50% sekretær
 • Antall stillinger: 3
 • Ansettelsesform: Fast
 • Prosent: 100. %
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig

 

 

Søk på jobben

 

 

Søknadsfrist: 26.05.2023

Del stillingen

Selskap

Risør kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Bjørn Hasselgård
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: bjorn@risor.kirken.no
 • Mobil/Tlf: 90086911

Lokasjon

 • Risør

Søknadsfrist

Mai 26, 2023