Ullensvang kommune Byggdrift

100% stilling som byggdriftar ved Byggdrift

 

Teknisk byggdriftar

Byggdrift, Ullensvang kommune

Forstår du viktigheten av god eigendomsdrift? Har du fagbrev eller har teknisk fagskule og ønskjer å bidra til positivt arbeidsmiljø? Då ønskjer vi din søknad!
Driftsavdelinga i kommunens verksemd Byggdrift ligg under kommunalområde Teknikk og miljø. Avdelinga har i dag 22 engasjerte kolleger med høg fagleg kompetanse. Vi er stasjonert i Jondal, Kinsarvik, Utne og Odda samt Skare og Røldal
Vi har ansvaret for energieffektiv og miljøvennleg drift og vedlikehald av bygg, tekniske anlegg og teknisk infrastruktur, totalt cirka 135 000 m2. Driftsavdelinga hjelper og i gjennomføringa av byggeprosjekter, enten som nybygg, eller tiltak i eksisterande bygningar.
I dei komande åra vil utviklinga av drift fortsette med teknisk vedlikehald og utvikling av portefølgen vår. Dette stiller høge krav til vår avdeling med syn til struktur, planlegging og kompetanse.
Driftsavdelinga har no ledig stilling som byggdriftar.

Arbeidsoppgåver

følgje opp energieffektiv og miljøvennlig drift av tekniske systemer som varme, ventilasjon og elektro i kommunens bygg
drift av basseng
følge opp internkontroll/HMS for bygg og tekniske anlegg
behandle avvik innmeldt frå verksemder relatert til drift av bygg
følgje opp eksterne rammeleverandørar og innleigde firma
utføre og hjelpe ved kartlegging av vedlikehaldsbehov og gjennomføring

Kvalifikasjonar

relevant fagbrev eller teknisk utdannet innanfor byggdrift/rør/elektro/automasjon/ventilasjon/tømrer — relevant erfaring kan kompensera for manglande formell utdanning
gode datakunnskaper og erfaring med datasystemer som arbeidsverktøy
gode norskkunnskaper, skriftleg og muntleg
førerkort klasse B

Personlege eigenskaper

Vi søkjer etter medarbeidere som er opptatt av kvalitet og som er fagleg oppdatert. Du er tilpasningsdyktig, løysingsorientert, kreativ og har evne til heilskapstenking. Det er også viktig at du er fleksibel og positivt innstilt til endringar og nye forslag.
Brukergruppa har stort mangfold som best vert møtt med respekt og glimt i auga. Vi ønskjer oss personar med gode samarbeidsevner, og som er sosial og omgjengeleg. Du må være åpen for andre sine meningar, erfaringer og kompetanse og kunne dele av din kunnskap.

Vi tilbyr

løn etter gjeldende avtaler
offentleg tenestepensjonsordning gjennom KLP
spanande arbeidsoppgåver med stort potensiale for utvikling

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 04.06.2023

 

Arbeidsstad: Ullensvang kommune

 

Kontaktpersonar:

Jostein Kaland

mob: +47 992 18 461

 

Heimeside: ullensvang.kommune.no

Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune – Byggdrift

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

  • Jostein Kaland
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 992 18 461

Lokasjon

  • Odda

Søknadsfrist

Juni 4, 2023