100% Konsulent – Skoleadministrasjon/Eksamen

 

 

 

Sentrale arbeidsoppgaver

– Skoleadministrative oppgaver

 • Elevadministrasjon, spesielt knyttet til eksamensarbeid (ordinær, privatist, NUS)
 • Fagdokumentasjon, vitnemål, kompetansebevis

– Fellesoppgaver for kontoret

 

Kvalifikasjoner

– Du må ha

 • minimum fagbrev innen kontoradministrasjon.
 • gode datakunnskaper, og erfaring med skoleadministrativt system.
 • I tillegg vil vi vektlegge at du har:
 • gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • gode kommunikasjonsevner.
 • gode samarbeidsevner, samt at du er imøtekommende, serviceinnstilt, fleksibel og strukturert.
 • Erfaring fra videregående skole er ønskelig.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • Arbeidstid fra 08:00 – 15:30, men kan være mer fleksibel når elevene har fri
 • Pensjonsrettigheter i KLP.
 • Et godt arbeidsmiljø.

 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr. Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato..

 

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Skogmo videregående skole

Skogmo videregående skole er en av 21 videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med omlag 1000 elever og 170 ansatte.

 

Utdanningstilbud

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Teknologi og industrifag
 • Helse- og oppvekst
 • Opplæring i kriminalomsorgen
 • Voksenopplæring

 

 • Arbeidssted: Kjørbekkdalen 11
 • Stillingstype: Fast
 • Stillingsstørrelse: Heltid

 

 

Søk på stillingen

 

 

Søknadsfrist: 14.05.2023

 

 

Spørsmål om stillingen

Thorbjørn Avsnes
Administrativ leder
E-post
48213535

 

Skogmo videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Thorbjørn Avsnes
 • Tittel: Administrativ leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 48213535

Lokasjon

 • Skien

Søknadsfrist

Mai 14, 2023